Mocyco motorlak

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MoCyCo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van MoCyCo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan MoCyCo verstrekt. MoCyCo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mail adres

- Uw IP-adres

WAAROM MOCYCO UW GEGEVENS NODIG HEEFT

MoCyCo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MoCyCo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MOCYCO GEGEVENS BEWAART

MoCyCo bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realioseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MoCyCo verstrekt  uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor  de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van MoCyCo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen van gegevens van die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MoCyCo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanomiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

MoCyCo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van MoCyCo bij google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MoCyCo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MoCyCo heeft hier geen invloed op.

MoCyCo heeft Google geen toestemming gegeven om via MoCyCo verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

GEGEVENS INZIEN,  AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via het contactformulier. MoCyCo  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MoCyCo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MoCyCo  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst  over de beveiliging van door MoCyCo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met MoCyCo  via het contactformulier. www.mocyco.com is een website van MoCyCo .

MoCyCo is als volgt te bereiken:

Bentelerhaarweg 10a

7497 NP Bentelo

Holland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   55070183